Pitajte nas
Radno vrijeme

Pon - Pet 09:00 – 17:00

ČL.1 – IZVRŠAVANJE ZADATAKA

Izvršitelj zadatka obvezuje se staviti sve što je u njegovoj nadležnosti da dopusti zajmodavcu ispravno izvršenje zadanih zadataka. Ako projekt  predviđa uključivanje određenog minimalnog broja radnih dana od strane izvršitelja zadatka radi njegove ispravne provedbe, neusklađivanje će i dalje rezultirati  naplatom radnih dana od stručnjaka koji su uključeni u projekt i stavljene na raspolaganje od strane zajmodavca za ove dane.

ČL.2 – TRAJANJE

Osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi usluga, ovaj mandat će imati godišnje trajanje, bit će automatski obnovljen iz godine u godinu, osim ako se radi o otkazu ugovora koji prethodno treba biti obaviješten preporučenom pošiljkom u sjedište KWForestera naznačeno najmanje 60 dana prije isteka roka. Izvršitelj ima mogućnost raskida ovog ugovora u bilo kojem trenutku, s najavom od najmanje 3 mjeseca unaprijed putem preporučene pošiljke u naznačenom sjedištu KWForester, naknadoknaditi troškove  koji su nastali vjerovniku i platiti sposobnosti  stručnjaka koje su do tada učinjene. Vjerovnik ima mogućnost raskida ovog ugovora  zbog pravovaljanog razloga, s najavom od najmanje 3 mjeseca unaprijed putem preporučene pošiljke, imaju pravo na naknadu nastalih troškova i nadležnosti za obavljenu djelatnost.

ČL.3 – UVJETI I ODREDBE PLAĆANJA

Osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi usluga, biti će omogućeno čuvanje zemljišne čestice s plaćanjem od 30 dana krajem mjeseca, nakon čega slijedi redovita faktura za izvršenu uplatu. Korisnik izričito pristaje ovom prijavom na potpisivanje mandata imenovanja da je svako  neplaćanje, čak i samo jedno upozorenje ili čuvanje zemljišta, predstavljati prepoznavanje duga i ovlašćuje tvrtku da pribjegne postupku praćenja.  

Osim ako nije drugačije navedeno u Ponudi usluga, svi troškovi koji se odnose na putne troškove i smještaj, kao i nastali troškovi života, neophodni za izvršenje obveza mandata (kao naprimjer troškovi prevođenja, legalizacije i sl.), naplaćivat će se prema završnom saldu na dnu popisa, više od 5% za nastale administrativne i opće troškove.

ČL.4 – SVOJSTVO ZAJMOVA

KWForester ne smije davati zajam trećim stranama, u cijelosti ili djelomično, navedene ovim ugovorom bez prethodne pismene suglasnosti kupca.

Izvršitelj se obvezuje da neće otkriti i/ili mijenjati bilo koji softwer, aplikacije i /ili materijal (memorandum, međusobne odnose,projekte,izvještaje, dokumente i sl.) ispravno isporučene od zajmodavca za izvršitelja usluge, osim izričitog pismenog odobrenja od strane društva KWForester.

ČL.5 – OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Izvršitelj zadatka neće biti u mogućnosti podnijeti prigovor u vezi s profesionalnim uslugama obuhvaćene ovim mandatom, osim u slučajevima prijevare ili nemara. Zajmodavac se obvezuje  također nadoknaditi štetu glavnice bilo koje vrste koja proizlazi iz provedbe ovog mandata osim u slučajevima kada su takve štetne posljedice izravno ili neizravno prouzročene zlonamjernim ili nemarnim ponašanjem.

Ni pod kojim uvjetima KWForester  ne može se smatrati odgovornim za nastale štete bilo koje vrste uzrokovane izravno ili neizravno uporabom informacija i podacima obrađenih od strane nas ili dane na  Vaše povjerenje i koristiti se njima, izričito uključuje izravnu i neizravnu štetu i štetu uzrokovanu gubitkom proizvodnje ili dohotka.

ČL.6 – OBVEZE SUKLADNE ZAKONU

Korisnik se obvezuje, na sve materijale koje, ali ne ograničavajući se na softwer, hardver, slike, sadržaj, podatke i informacije,isporučene ili na drugi način stavljene na raspolaganje KWForesteru u okviru i za potrebe provođenja ove odredbe i sukladno zakonima, a ne krši li prava trećih osoba s posebnim osvrtom na relevantne propise industrijskog vlasništva i autorskih prava, zabludu i komparativno  oglašavanje, obradu osobnih podataka i zaštitu potrošača dane na uporabu KWForesteru, bilo koje vrste dozvole praćenja i provjere za takve svrhe. Isto tako, korisnik se obvezuje koristiti objekt provođenja u skladu sa gore navedenim zakonom i propisima i bez neovlaštenog kršenja  prava trećih osoba, nadoknađivanjem KWForesteru bilo kakve nastale štete i štete zbog  neispunjenja odredbi ovog članka.

ČL.7 – POVJERLJIVOST PODATAKA

Naša tvrtka u ime osoba uključenih u izvršenje projekta posvećena je zaštiti povjerljivih podataka i ima ju pravo koristiti samo u svrhu suradnje s Vašom tvrtkom sva povjerljiva saznanja ili druge informacije bilo koje prirode povezane s Vašim planovima, aktivnostima, organizacijama koje se mogu koristiti istim znanjem.

Podrazumijeva se da se gore navedeno ne odnosi na znanje, podatke ili druge informacije za koje se može dokazati da su bili u našem posjedu prije Vašeg prijenosa ili koje su postale javno znanje bez naše odgovornosti. Vlasništvo nad pismenim podacima koje su nam dane i sve kopije, reprodukcije ili dijelova istih ostataka Vaše ekskluzivne važnosti, obvezujemo se, u punom povjerenju, vratiti odmah po zaključenju naše misije.

ČL.8 – KONKURENCIJA

Korisnik  usluge izričito pristaje da KWForester  ostaje potpuno slobodan za obavljanje profesionalnih usluga koje su identične ili slične onom predmetu usluga u korist bilo koje treće osobe, čak i ako je  konkurencija za istog klijenta. Istodobno za cijelo razdoblje učinkovitosti ovih općih uvjeta i za 24 mjeseca nakon  njihovog otkaza, korisnik (i bilo koji povezani subjekt) ne može iz bilo kojeg razloga i pod bilo  kojim okolnostima preuzeti ili dati zadatke osoblju KWFforestera i koristiti se u obavljanju usluga osim ako pismeno nije drugačije dogovoreno od strane KWForestera. U slučaju kršenja ove zabrane, korisnik usluga se obvezuje platiti odmah KWForesteru  kaznu u iznosu od 100.000 Eura, ne dovodeći u pitanje naknadu za veću štetu koju je pretrpjela.

ČL.9-  PREPORUKE I PROMOCIJA USLUGA

U skladu s klauzulama o povjerljivosti navedenima u prethodnom članku, Vaša tvrtka od sada ovlašćuje uporabu,od strane KWForestera, za Vašu referenciju (navode i logo ) u trgovačke svrhe, javno navodeći predmetne aktivnosti obuhvaćene ovom ponudom među njihovim referencama također  u  reklamnom materijalu  (katalozi, letci, itd.)  kao i na službenoj  web stranici KWForestera.

ČL.10- ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

KWForester nije ni na koji način odgovoran za uspješno završavanje pregovora o nabavljenim imenima isporučeni tijekom poslovanja, kao i sklopljenim poslovima, niti će biti odgovoran u postizanju zadanih ciljeva ili ekonomskog cilja o poslovnom savjetovanju između KWForestera i klijenta. Komercijalni konsultantski ugovori između KWForestera i klijenta ni na koji način ne predstavljaju mandate zastupanja ili ugovore o radu u obavljanju poslova savjetovanja. KWForester će djelovati s punom autonomijom i neovisnošću bez ograničenja podređenosti. Njihove usluge moraju biti shvaćene kao obveza sredstava, a ne rezultata.

Informacije , razmatranja, evaluacije i procjene sadržane u različitim dokumentima nastalim tijekom savjetodavnih aktivnosti , neće biti zabilježene od nijednog neovisnog subjekta i zato, nema nikakvih jamstava o ispravnosti, stručnosti i točnosti takvih  procjenjenih informacija i razmatranja.

ČL.11 – NADLEŽNI SUD

Sve izmjene izvršene u sljedećem mandatu izvršenja zadatka moraju biti sastavljene i odobrene u pisanom obliku. U slučaju nastanka bilo kakvog sudskog spora u  svezi  izvršenja  ovog zadatka, a u vezi s pogrešnim tumačenjem provedbe ovog mandata, biti će u isključivoj nadležnosti Trgovačkog suda u Rijeci.

ČL.12 – VALJANOST  POSLOVNE SURADNJE

Ovaj se prijedlog suradnje održava valjanim u svom sadržaju u trajanju od 30 dana. Nakon tog datuma, KWForester smatra se slobodnim izmijeniti svaki sadržaj ugovora poslovne suradnje u njemu. Svaka druga usluga koja nije navedena ugovorom i eventualno bilo koja druga aktivnost regulirana uvjetima, vremenima i metodama mora biti dogovorena među strankama ugovora, s vremena na vrijeme, po posebnoj ponudi.

Prilog 1- Opći uvjeti ugovora

Potpisani izjavljuje da je pročitao, uzimajući u obzir odobrenje  i izričito suglasni s ovim potpisanim, sve dokumente navedene ovim ugovorom.

Prijavite se na naš newsletter