Pitajte nas
Radno vrijeme

Pon - Pet 09:00 – 17:00

Međunarodni Porezni Kodeks

Tim profesionalaca međunarodnog poreznog prava KW Forester, nudi usluge podrške s obzirom na međunarodno porezno pravo, na poreze i PDV te na druge indirektne poreze s ciljem davanja integriranih rješenja međunarodnog poreznog planiranja (holding, trading company, financijske strukture, trust, itd.), sukladne zakonskim i poreznim uvjetima pojedinih stranih zemalja optimizirajući ponuđene mogućnosti iz zakonodavstava stranih zemalja.

 

Usluge koje nudimo u  području međunarodnog poreznog prava su:

  • Međunarodni porez

Kompletna podrška u materiji međunarodnog poreznog prava koji se odnosi na direktne poreze te na PDV te na druge indirektne poreze; mišljenja i rješenja tax planning sukladno poreznim i zakonskim važećim normama pojedinih zemalja članica i zemalja koje nisu članice EU, s posebnim osvrtom na problematike koje se odnose na primjenu međuarodnih konvencija protiv duplih nameta i discipline društava sa sjedištima u poreznim oazama.

 

  • Corporate tax

Putem neprekidnog monitoringa evolucije nacionalnog i međunarodnog poreznog zakonodavstva, nude se usluge redovnog i vanrednog poreznog savjetovanja s obzirom na prihode društva za reorganizaciju i restruktiuriranje društvenih grupacija ili međunarodno planiranje stranih struktura osvrćući se na profile izbjegavanja plaćanja poreza takvih radnji. Posebna pažnja se pridodaje na analizu beneficija, povlastica i olakšica odobrenih od strane nacionalne ili međunarodne norme i u optimalnom vođenju financijskog oporezivanja društva.

 

  •  Transakcije unutar grupacije (Transfer pricing) 

Analiza poreznih profila koji se odnose na cesije dobara ili usluga unutar grupacije sukladno principima transfer pricinga također i u specifičnim sektorima (odlučivanje o cijenama transfera) te predispozicija dokumentacije transakcija u poštivanju važećih normi različitih jurisdikcija; planiranje transacionalnih  tokova prihoda (planiranje politika grupacije).

 

  • Usluge trust-a

Usluge savjetovanja za identificiranje najefikasnijih i najučinkovitijih instrumenata za povjeravanje vođenja i kontrole imovine i dobara.

Prijavite se na naš newsletter