Pitajte nas
Radno vrijeme

Pon - Pet 09:00 – 17:00

Export Planovi

KW Forester je razvio zadnjih godina uslugu namijenjeu tvrtkama koje žele poduzeti i razviti put komercijalne internacionalizacije. Usluga se sastoji od zasebnih operativnih faza koje razvijaju metodološki pristup vanjskoj trgovini okrenutoj ka definiranju i primjenjivanju vanjskog plana.

 

1. Prvi i osnovni korak koji se treba učiniti je pripremiti se kako bi se pristupilo a nakon toga poslovalo na stranim tržištima na najbolji mogući način,  a to je da se učini detaljna analiza kako bi se procijenio “stupanj internacionalizacije” tvrtke i eventualno kako bi se sugerirala moguća poboljšanja ili izmjene koje se trebaju učiniti prije nego li se pokrene izvoz.

 

2. Druga faza je isključivo operativna, u kojoj se stavljaju  specifične aktivnosti za individualizaciju tržišta na koje se treba fokusirati (maksimalno 3 tržišta) potencijalno atraktivna.

 

3. Treći korak je savjetovanje koje predviđa definiciju strategija približavanja izabranih tržišta te organizaciju. Sve će bit navedeno u PLANU IZVOZA koji postaje instrument vodilja i operativni instrument u procesu internacionalizacije tvrtke definirajući strategije koje se odnose na DISTRIBUCIJU, PROMOCIJU i dio koji se odnosi na GOSPODARSKO-FINANCIJSKI PLAN projekta izvoza.  

 

4. Četvrti paket usluga savjetovanja nudi mogućnost razvijanja i vođenja outsourcinga svih poslova koji se odnose na komercijalni ured za izvoz zahvaljujući privremenom Manageru za izvoz od strane KW Forestera.

Prijavite se na naš newsletter