Kërkoni informacion
Na kontaktoni

+355 42 405790

Orario

Lun - Ven 9:00 - 17:00

TRADE NDËRKOMBËTARE

KW Forester është në gjendje të ndihmojë kompanitë dhe t'i drejtojë ato nëpërmes tregjeve ndërkombëtare, duke ofruar konsulencë dhe ndihmë të personalizuar në lidhje me aspekte të ndryshme të tregtisë së jashtme, duke mbuluar ato që lidhen me doganat, analizën e tregut dhe kërkimin e partnerëve të biznesit, si dhe formulimin e kontratave ndërkombëtare te transportit dhe metodologjisë së sigurimeve.

 

Shërbimet tona në fushën e tregtisë ndërkombëtare janë:

 

  •  Analiza e Tregut dhe Kërkimi i Partnerit Tregtar

 

  •  Informacion në lidhje me Mundësitë e Tregtisë Ndërkombëtare

 

  •  Asistencë për Çështjet Ligjore, Tatimore dhe Ndërkombëtare të Tregtisë

Blerja dhe shitja ndërkombëtare e materialeve, produkteve dhe makinerive; tregtinë dhe ndërmjetësimin e agjencive; procedurat gjyqësore ndërkombëtare dhe arbitrazhit; kontratat dhe nënkontratat; licencimi ndërkombëtar i patentave, markave tregtare dhe know-how; mbrojtjen e pronësisë industriale; franchising; faktoring dhe grumbullimin e kredive; pajtueshmërinë me standardet e komunitetit në lidhje me konkurrencën, qarkullimin e lirë të mallrave dhe përgjegjësinë e produktit.  

 

  • Ndihma në Përmbushjen e Doganave, Taksave, Transportit dhe Pagesave Ndërkombëtare

Kushtet e shitjes komerciale (Incoterms); agjenti  përcjelljes, transportuesi (duke përfshirë çështjet e lidhura me përgjegjësinë); dokumente të transportit; rëndësia e mbulimit të sigurimit për transportin e mallrave; garancite; caktimi dhe blerjet e komunitetit infra-BE; prodhimi në komunitet infra-BE; roli i Kodit të Identifikimit të Komunitetit.  

 

  • Menaxhimi i rrezikut të kredisë

Iscriviti alla nostra newsletter